Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Sveicam un lepojamies ar Valmieras pilsētas un novadu angļu valodas olimpiādes uzvarētājiem:

Viktorija Līga Krumholce 12c – 1.vieta

Krista Žvagiņa 12c – 2.vieta

Līva Klepere 11c – 2.vieta

Megija Jurgaite 11a – 3.vieta

Krišjānis Mārtiņš Alliks 12b – atzinība

Krista Milberga 12c – atzinība

Eliana Vaciaka 11c – atzinība

Reičela Vidriķe 11c – atzinība

Eduards Aleksandrs Trēziņš 11b – atzinība

Madara Bērziņa 10a – atzinība

Dalīties ar