Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Sveicam Valmieras pilsētas un starpnovadu 10.-12. klašu izglītojamo olimpiādes vācu valodā laureātes

1. vietas ieguvēju Līvu Kārkliņu /10.A klase/,

2. vietas ieguvēju Kitiju Jolantu Muižnieci/ 12. A klase/,

3. vietas ieguvēju Alīnu Lohinu /11. B klase/.

Līvai un Kitijai novēlam veiksmi  vācu valodas valsts 50. olimpiādes 1. kārtā Rīgā janvāra mēnesī.

Dalīties ar