Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Tādu mēs ieraudzījām Valmieru alternatīvajās mācību dienās

Video autore Kristīne Vectīrele 9.b
Dalīties ar