Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Tiešsaiste ar Strasbūru

9. janvārī mums, 11.c klasei, jau otro reizi bija iespēja piedalīties Euroscola pasākumā, kurā tiek pārrunātas nozīmīgas aktualitātes Eiropas Savienībā un pasaulē. Šajā reizē tēma bija klimata pārmaiņas un vide. Mums bija iespēja tikties ar Eiropas Parlamenta deputāti Keller Fabienne, atmosfēras zinātnieku Dave Lowe, kā arī Guillaume Ragonnaud, lai runātu par globālo sasilšanu, bioloģisko daudzveidību, aprites ekonomiku un vairākiem citiem punktiem, kas saistīti ar klimata izmaiņām un apkārtējo vidi.

Pasākuma laikā jauniešiem bija iespēja iesniegt savas idejas, ko nākotnē vajadzētu realizēt, lai uzlabotu klimata situāciju. Visvairāk balsu ieguva ideja par plastmasas atkritumu samazināšanu un reģionālo produktu pirkšanu. Otro vietu ieņēma ideja par privāto transportlīdzekļu samazināšanu pilsētās, lai mazinātu izplūdes gāzu piesārņojumu un sabiedriskā transporta un velosipēdu biežāku lietošanu. Trešā ideja bija par pastiprinātu kontroli pludmalēs, lai cilvēki šajās teritorijās neatstātu savus atkritumus un nepiesārņotu ūdeni. Un kā ceturtā ideja bija par likumu ieviešanu Eiropā saistībā ar dzīvnieku audzēšanu un gaļas produktu ražošanu.

Pasākums deva iespēju ieskatīties nedaudz dziļāk situācijā, kas skar mūs šodien. Šī diskusija palīdzēja rast kopīgus risinājumus un saprast, kas ir galvenais, ko mēs jau varam darīt tagad un kas mums vēl ir jādara nākotnē. 

Mums ir jācenšas mainīt savi ieradumi, jāatrod balanss starp sev pieņemamo un dabai pēc iespējas mazāk kaitīgo, taču pats galvenais, mums ir jāturpina dalīties ar savām zināšanām, idejām un risinājumiem, un kopīgiem spēkiem jātiecas uz mērķi radīt zaļāku pasauli un gaišāku nākotni!

Dinija Daugule.

Dalīties ar