Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Tikšanās ar Ziemeļvalstu delegāciju

11.oktobrī skolā notika tikšanās ar Ziemeļvalstu delegāciju, kuras laikā jaunieši un vēstnieki  diskutēja par sabiedrībā aktuālām problēmām un to risinājumiem.

   Tika aizskartas tēmas, saistītas ar Ziemeļvalstu dienās redzētajām Zviedrijas, Dānijas, Norvēģijas un Somijas filmām un izstādi par migrāciju. Piemēram, nonācām pie domas, ka ikviens cilvēks savā ziņā ir minoritāte, jo katrs nākam no atšķirīgām ģimenēm ar atšķirīgām personīgām iezīmēm. Runājām par migrāciju un iederēšanos kopienā. Par jauniešu aktivitāti sabiedrībā un to, ka ir jāapzinās savas vēlmes un tiesības, lai vairotu pozitīvismu.

   Skolēni izteica savus uzskatus un viedokļus par redzētajām filmām, kā rezultātā nonācām pie secinājuma, ka, lai gūtu panākumus un sekmētu pozitīvu sabiedrības attīstību, mūsdienu cilvēkam ir jābūt “atvērtam” dažādībai un jāatzīst ikviena individualitāte, neatkarīgi no valdošajiem stereotipiem, kas arī bija šo filmu galvenā doma.

   Sakām lielu paldies par iespēju tuvāk iepazīt Ziemeļu valstis caur filmām, izstādēm un diskusijām!

Dalīties ar