Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

UNESCO nedēļa Valmieras Valsts ģimnāzijā

Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) šogad atzīmē savu 75. gadadienu, īpašu uzsvaru liekot uz ANO starptautiskās lomas un daudzpusējās sadarbības (multilaterālisma) nozīmes skaidrošanu.

Tās ietvaros no šī gada 12. līdz 18. oktobrim Latvijā notiek ikgadējā UNESCO nedēļa, kas šogad aicina domāt par aktuālajiem izaicinājumiem un meklēt risinājumus to pārvarēšanai, veidojot tādu pasauli, kurā vēlētos dzīvot paši un kādu novēlētu bērniem. Atzīmējot ANO 75. gadadienu, UNESCO nedēļā izcelta sadarbības nozīme kā lokālā, tā globālā mērogā.

Kā viena no UNESCO asociētajām skolām, arī mēs iesaistījāmies šīs nedēļas pasākumos.

Valmieras Valsts ģimnāzijas skolēni un pedagogi izmantoja pamudinājumu diskutēt par Apvienoto Nāciju Organizāciju, 17 ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Skolēni grupās sprieda, kā kopīgiem spēkiem varam pārvarēt pandēmiju, kā arī citus izaicinājumus, kas ietekmē planētas un cilvēces nākotni, piemēram, klimata pārmaiņas, militāri konflikti, humanitārās krīzes u.c. Domas par to, kādu pasauli vēlamies pēc 50 gadiem, kādu to gribam atstāt saviem bērniem apkopojām plakātos. Jāsecina, ka mūsu redzējums ir glokāls – globali lokāls.

Mēs gribam nākamajām paaudzēm atstāt vidi, kura ir ilgtspējīga gan ekoloģiskā, gan sociālajā, gan ekonomiskajā jomā. Vidi, kurā ir tīrs ūdens, auglīga zeme, laba gaisa kvalitāte, augu un dzīvnieku daudzveidība. Daudzveidību novērtējam ar tradīcijās, valodās un mūsu vienotībā. Vēlamies arī pieejamu un kvalitatīvu izglītību un darbavietu pieejamību.

Skolēnu domas par mūsu pasauli pēc 50 gadiem

8.a klases skolēni apkopoja savas domas par skolu un izglītību pēc 50 gadiem. Jaunieši uzskata, ka nākotne pieder attālinātām individualizētām mācībām. Tādējādi skola būs daudz brīvāka, skolotāju vietā strādās roboti, bet televizoru vietā – hologrammas. Neviens nerakstīs ar roku. Būs jauni mācību priekšmeti un tehnoloģijas. Sēžot pie moderniem, pārvietojamiem galdiņiem, varēs izmantot audio špikerus.

Vācu valodas stundās skolēni diskutēja par 17 Ilgtspējas mērķiem un apkopoja idejas to sasniegšanai.

Ar stundām, kas izstrādātas ANO iepazīšanai var iepazīties https://skolas.unesco.lv/lv/jaunumi/ano-75-macibu-stundas-ano-un-tas-sistemas-iepazisanai/

Dalīties ar