Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Vai bērns ir mazs pieaugušais?

Uz šo jautājumu atbildi varēja saņemt 7.aprīļa RSU Jauno Mediķu akadēmijas nodarbībā. Šajā reizē ļoti nozīmīga medicīnas tēma – Pediatrija. Lektores uzsvēra, cik būtiska loma ir bērna, viņa vecāku un ārsta komunikācijai, ķermeņa valodai un balss tembram. Bērna veselības problēmas atšķiras no pieaugušo veselības problēmām, arī slimību izpausmes ir atšķirīgas dažādos vecumposmos. Darbs pediatrijā saistīts ar daudzpusīgām zināšanām dažādās medicīnas nozarēs.

Dalīties ar