Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Valmieras Valsts ģimnāzijas pedagogi piedalās Erasmus+ KA101 projektā

Laika posmā no 2019.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 31.maijam Valmieras Valsts ģimnāzijā tiek īstenots Eiropas Savienības Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora apstiprinātais projekts “Mācies pats, lai mācītu” (Learn yourself to teach others) (projekta Nr. 2019-1-LV01-KA101-060190). Projekta finansējums ir 17716.00 EUR.

Mūsdienu pasaule strauji mainās, mainās arī skolēnu vajadzības un prasības un skolotājam ir

nepieciešams meklēt jaunas iespējas un izaicinājumus, lai padarītu mācību procesu lietderīgāku un interesantāku. Valodas apguve citu mācību priekšmetu ietvaros paver jaunas perspektīvas

svešvalodas mācību stundām. Mācību satura un valodas integrētās apguves (CLIL) mācību metode koncentrējas ne tikai uz valodu prasmēm un mācību priekšmetu pasniegšanu, bet tā var veicināt arī citu lietderīgu prasmju pilnveidošanu, kā piemēram, sadarbību, radošumu, pilsoniskumu, kritisku domāšanu. Tā ir iespēja skolotāju sadarbībai un mācību procesa dažādošanai, palielinot skolēnu ieinteresētību un motivāciju.

Projekta mērķis:

Mobilitātes ietvaros plānoti angļu valodas skolotāju Valijas Ratnieces (Itālijā), Vairas Vīras (Maltā), Liāna Viduces (Lielbritānijā), Ritas Skaras-Mincānes (Īrijā) un matemātikas un dabaszinību skolotājas Sandras Krauzes (Lielbritānijā) profesionālās pilnveides kursi.

Šis projekts dalībniekiem dod iespēju iegūt jaunu profesionālo pieredzi un zināšanas, jaunas idejas mācību procesa pilnveidošanai, apgūt starptautisku pieredzi un paplašināt starpvalstu sadarbības iespējas. Atgriezušies projekta dalībnieki motivēs kolēģus uzdrošināties šādiem izaicinājumiem un izmantot Erasmus + un līdzīgu projektu piedāvātās iespējas.

Dalīties ar