Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Valoda stāsta par mani.

Šī gada pavasarī Valmieras Valsts ģimnāzijas 11.b un 11.c klases skolēni, sadarbojoties ar Liepājas Raiņa 6.vidusskolas vienaudžiem, latviešu valodas stundās realizēja Liepājas skolotājas Daigas Straupenieces un Ievas Rukas projektu “Valoda stāsta par mani”. Jaunieši rakstīja scenārijus, veidoja videofilmas, attēlojot dzīves situācijas, kurās tiek izmantots slengs (barbarismi, profesionālismi, žargons, vienkāršruna) un kurās ne. Vērtēja, kā situācijas ietekmē vai neietekmē valodas izmantojums. Veidotos sižetus vērtēja Liepājas skolēni, arī mūsu ģimnāzisti analizēja Liepājas Raiņa 6.vidusskolas audzēkņu veikumu. Beigās tika formulēti kopīgi secinājumi. Lūk, daži no tiem:

“Valoda ir viens no svarīgākajiem rādītājiem, kas atklāj, kāds cilvēks patiešām ir.”

“Jā, valoda stāsta par cilvēku. Patīkamāk ir sarunāties ar kādu, kas neizmanto lamu vārdus, žargonu un barbarismus. Manuprāt, dzirdot meiteni lamājamies, tas puišiem šķiet atbaidoši, lai arī kā visiem liekas, ka ir vienalga.”

 “Apkopojot visu redzēto un izvērtējot dzīves situācijas, patiešām var teikt, ka valoda stāsta par mums. Slenga izmantošana lai paliek tikai neformālās sarunām ar draugiem,  ikdienā visiem labāk patīk sadarboties ar pieklājīgu cilvēku. “

“Valoda faktiski stāsta par to, kā esi audzināts, kā tev ļauj runāt mājās, kas tiek un kas netiek uztverts par normu.”

“Protams, valoda parāda inteliģences līmeni, bet es ikdienā nevarētu vienmēr pareizi runāt, man ir vieglāk “brīvi” izteikties. Pēc video veidošanas un analizēšanas aizdomājos, ko par mani padomā?”

“Protams, slengs mēdz būt aizvainojošs, kādam var nepatikt,  tomēr tas tiek izmantots ikdienas sarunās. Es slengu izmantoju, kad esmu aizvainota, dusmīga vai aizkaitināta. Es neuzskatu, ka slengs būtu jāizsvītro no mūsu valodas, bet jāiemācās, kad to var lietot un kad ne.”

Jaunā mācību gada sākumā saņemta priecīga ziņa – projekts “Valoda stāsta par mani” ieguvis eTwinning Label Kvalitātes sertifikātu un katrs projektā iesaistītais skolēns iegūst šo sertifikātu!

Dalīties ar