Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

“Veiksmīgas karjeras ABC”

31.janvārī  Valmieras Valsts ģimnāzijā,  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros viesojās personības izaugsmes treneris A.Arhomkins, vadot nodarbību “Veiksmīgas karjeras ABC”.

Trenera vadībā skolēni iepazinās ar karjeras veidošanas procesu,  analizēja veiksmīgas karjeras kritērijus, mācījās vienu karjeras izveides modeli pielietot savas karjeras modeļa izveidē. Skolēni uzzināja, kas ir “ iluzorā karjera”, “naudas karjera”, “pseidokarjera”, kā arī uzklausīja padomus, kā orientēties mūsdienu darba tirgū un kādas spējas un prasmes varētu būt vajadzīgas nākotnes darba tirgū. Skolēni saņēma karjeras izveides plānu – 21 dienu veido savas prasmes, bet trīs mēnešus veido savus ieradumus.

Skolēni darbojās vairākās grupās, tā iegūstot pozitīvas emocijas un sajūtot vienotas komandas priekšrocības. Skolēni apguva veiksmīgas karjeras veidošanas pamatprincipus – darbojos uzmanīgi un ar atbildību sev patīkamā virzienā tā, lai palīdzētu citiem.

Skolēnu atzinumi pēc nodarbības: Guvu iedvesmu turpināt ar prieku mācīties, darīt mājasdarbus priecīgāk,  palīdzēt citiem, lai pēc 21 dienas pie tā pierastu un darītu visu ar prieku. Ieguvu motivāciju darīt atraktīvāk, vairāk un labāk. Sapratu, kā labāk koncentrēties darbam.

Valmieras Valsts ģimnāzijas pedagogs karjeras konsultants I.Strazdiņa

Dalīties ar