Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

VVĢ absolventu salidojums, kas bija paredzēts 2020. gada 9. maijā, tiek PĀRCELTS!

Dalīties ar