Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

VVĢ metodiskā centra misija – veikt skolotāju tālākizglītību

  1. aprīlī VVĢ administrācijas un skolotāji organizēja mācības 28 Rīgas pedagogiem, kas piedalījās Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra profesionālās pilnveides nodarbībā Valmierā.

Skolotāji no dažādām Rīgas izglītības iestādēm, kas nav pilotskolas projektā SKOLA2030, piedalījās skolotājas Renātes Bērziņas vadītajā nodarbībā “Caurviju prasmes, pašvadītās mācīšanas attīstīšana. VVĢ pierdze”. Pēc tam skolotāji vēroja latviešu valodas ( D. Feldhūne), ķīmijas (A.Deksne) un matemātikas (L. Pickaine) mācību stundas, kur mūsu pedagogi akcentēja sasniedzamā rezultāta  izvirzīšanu un atgriezeniskās saites iegūšanas dažādās metodes. Savukārt pēc nodarbības viesi dalījās ar saviem iespaidiem –

“Paldies par oriģinalitāti un uz skolēnu izaugsmi vērstu stundu”.

“Lieliski organizēta stunda. Varēja redzēt, ka skolēni ir gandarīti par savu darbu”.

“Jauka, pilnvērtīga un jēgpilna stunda”.

“Skolotājai gaiša aura, enerģija, stundā valda brīva un cieņpilna atmosfēra”.

“Priecājos par skolotājas nosvērtību, vidi bez stresa un steigas, kur visi zina, kas un kā jādara”.

“Skolotājas profesionalitāte un daudzveidīgā metožu izvēle  rada spēju ieinteresēt”.

“Klasē lieliska darba atmosfēra, drosmīga un sarežģīta teksta izvēle, laba sasaiste un virzība uz zinātniskās pētniecības darbu”.

Nodarbībām noslēdzoties, viesi iepazinās ar skolu, iztaujāja par tās nākotnes plāniem, izglītības sistēmu Valmierā un solīja ar jaunu kursantu grupu atgriezties pie zinošajiem kolēģiem vēl arī turpmāk.

Metodiskās dienas dalībnieku aptaujas rezultāti :

  1. Kā vienā vārdā raksturotu šo mācību dienu Valmierā?

Diena – pieredze, atbalsts, spogulis, informācija, iedvesma, vērtīga, lietderīga, jēgpilna, izglītojoša, rosinoša, interesanta, iedrošinoša.

  1. Ko ieguvāt ?

Idejas savam darbam; izpratni par pilotskolas darbu; idejas savam darbam.

  1. Kas patika vislabāk?

Laba organizācija, godīgums un idejas; direktora stāstījums par skolas attīstību; stundu vērošana; smaidīgi, ar pieredzi dalīties griboši pedagogi; brīva, nepiespiesta atmosfēra; skolas vide, gaisotne, pozitīvā atmosfēra; atklātās sarunas; iedvesmojošie skolotāji.

  1. Šīs dienas atziņa..

Jāturpina meklēt, domāt, salīdzināt; pieredze vienmēr ir noderīga; Valmiera IR Vidzemes novada centrs ar skaidru attīstības plānu; skolā var strādāt tikai optimisti; nebaidīties no jaunā un neierastā; no viena pieredzes stāsta izaug jauns pieredzes stāsts, un tā arī ir lietpratība 2030; pārmaiņas nāk; jāstrādā čaklāk; izcila komanda ar vienotu mērķi var radīt grandiozu rezultātu.

Dalīties ar