Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

VVĢ sadarbība ar VISC un Latvijas Angļu valodas skolotāju asociāciju

Ieviešot un pilnveidojot jauno mācību saturu, no 19.-21. februārim Valmieras Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotāja R. Skara-Mincāne piedalījās kursos “Mediācijas un daudzkulturālisma/daudzvalodības prasmju vērtēšanas iespējas izglītības procesā.”

Kursu nodarbību mērķis ir iepazīstināt svešvalodu izglītības ekspertus, pedagogus, ar jaunajām mediācijas un daudzkulturālisma/daudzvalodības prasmju skalām Eiropas kopīgo pamatnostādņu (EKP) valodu apguvei pievienotajos dokumentos.

Kursu nodarbību gaitā dalībniekiem biia iespēja noteikt, cik lielā mērā šīs prasmes ir atspoguļotas jaunajā vispārējās vidējās izglītības standartā svešvalodās, iepazīties ar EKP pieeju un dalīties ar labās prakses piemēriem, kā arī darba grupās izpētīt iespējas, kā vērtēt mediācijas un daudzkulturālisma/daudzvalodības prasmes izglītības procesā.

Kursu nodarbības vadīs Eiropas Moderno valodu centra eksperti – Jose Noijons (José Noijons) no Nīderlandes un Gabors Šžabo (Gabor Szabo) no Ungārijas.

Sadarbības līguma ietvaros pasākumu atbalsta Eiropas Moderno valodu centrs un Eiropas Komisija.

Projekta mājas lapa: https://relang.ecml.at/

Dalīties ar