Izvērtēšanas protokola veidlapa (2. pielikums)

3.solis

Tīmekļvietnes atbilstība piekļūstamības prasībām veikta (datums)

19.03.2021.

 

Iestādes nosaukums

Valmieras Valsts ģimnāzija

 

Tīmekļvietne

https://vvg.lv/

Piekļūstamības pārbaude tika veikta sekojošām tīmekļvietnes sadaļām:

1.

https://vvg.lv/

2.

https://vvg.lv/category/visi-jaunumi/aktualitates/

3.

https://vvg.lv/category/visi-jaunumi/uznemsana/

4.

https://vvg.lv/category/visi-jaunumi/macibas/olimpiades-un-konkursi/

5.

https://vvg.lv/category/visi-jaunumi/pasakumi/

 

 

Tīmekļvietnes sadaļa

(jānorāda katras sadaļas URL):

 

Pārbaudāmā piekļūstamības prasība:

1.

https://vvg.lv/

2.

https://vvg.lv/category/visi-jaunumi/aktualitates/

3.

https://vvg.lv/category/visi-jaunumi/uznemsana/

4.

https://vvg.lv/category/visi-jaunumi/macibas/olimpiades-un-konkursi/

5. https://vvg.lv/category/visi-jaunumi/pasakumi/

1. Lapas nosaukums
Vai lapai ir nosaukums?

Valmieras Valsts ģimnāzija

 Aktualitātes-Valmieras Valsts ģimnāzija

Uzņemšana-Valmieras Valsts ģimnāzija

Olimpiādes un konkursi- Valmieras Valsts ģimnāzija

Pasākumi-Valmieras Valsts ģimnāzija

2. Attēla tekstuālas alternatīvas (“alt text”)
Vai lapā iekļautajiem attēliem, ilustrācijām, diagrammām utt. Ir tekstuālā alternatīva?

Neatbilst

Neatbilst

Neatbilst

Neatbilst

Neatbilst

3. Virsraksti
Vai tiek izmantoti lapas virsraskti un to līmeņi ir izkārtoti jēgpilnā hierarhijā?

Neattiecas

Neatbilst

Neatbilst

Neatbilst

Neatbilst

4. Kontrastu koeficienti (“krāsu kontrasti”)
Vai starp tekstu un fonu ir pietiekams kotrasts?

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst

5. Teksta izmēru maiņa
Vai korekti mainās lapas teksta izmērs?

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst

6. Piekļūstamība no tastatūras un redzamais fokuss
Vai visa lapas funkcionalitāte ir pieejama no tastatūras un vienmēr ir redzams tastatūras fokuss?

Neatbilst

Neatbilst

Neatbilst

Neatbilst

Neatbilst

7. Formas,lauku nosaukumi, kļūdas (tostarp meklēšanas laukos)
Vai formas lauki ir piekļūstami, īpaši tie, kur jāizvēlas no dinamiska saraksta?

Neatbilst

Neatbilst

Neatbilst

Neatbilst

Neatbilst

8. Saturs, kas pārvietojas, zibsnī vai mirgo
Vai saturs, kas pārvietojas, zibsnī vai mirgo atbilst piekļūstamības prasībām?

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

9. Multimediju (video, audio) alternatīvas
Vai multimediju saturam tiek piedāvātas alternatīvas?

Neattiecas

Neatbilst

Neattiecas

Neatbilst

Neatbilst

10. Pamatstruktūras pārbaude
Vai lapas pamatstruktūra ir saprotama, bez stila un attēliem?

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst

 

 

Tīmekļvietnes piekļūstamības pārbaudi veica:

1. Valmieras Valsts ģimnāzijas direktora vietnieks Uģis Švalbe

2.Valmieras pilsētas pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Edgars Martinsons