Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Ziemassvētku ieskaņu koncerts Sv.Sīmaņa baznīcā

Valmieras Valsts ģimnāzijas saime Ziemassvētu noskaņas sagaidīja ģimnāzijas audzēkņu sniegtajā koncertā Sv.Sīmaņa baznīcā.

Mācītāja Edija Kalekaura uzruna ievadīja brīnišķīgu koncertu, kurā piedalījās ģimnāzijas dziedātāji un mūziķi:

Annija Anete Logina, Marija Lukina, Mārtiņš Birnis;

Solisti Gerda Ance Rieksta, Aiga Liepiņa, Madara Vīre, Krišs Krūmiņš, Krišjānis Alliks;

Pūtēju orķestris “SIBEMOL” vad. Mārtiņš Birnis, Renārs Veličko;

Jauniešu koris “BONUS”, vokāli instrumentālais ansamblis  “GUINNESS”, vokāli instrumentālais ansamblis  “BRANGULES”, 9.klašu vokāli instrumentālais ansamblis, vokālais ansamblis “GAMMA” vad. Renārs Veličko.

Starp muzikāliem priekšnesumiem bija arī stāsti par Ziemassvētkiem, kurus stāstīja Aija Denija Trēziņa un Patriks Pazāns. Vienā no tiem tika uzdots jautājums mums pazīstamā datorvalodā: “Vai tu zini paroli, lai nonāktu pie Ziemassvētku notikuma, lai tas tev īsti atklātos?” Noslēgumā, kopīgi dziedot “Klusa nakts, svēta nakts”, šķiet, ikviens bija atradis atbildi uz jautājumu “Vai tu zini paroli?”.

Dalīties ar