Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Jauno ķīmiķu skola

Mērķis:

  1. Gūt papildus iemaņas praktiskajos darbos ķīmijas laboratorijā.
  2. Papildināt zināšanas teorētiskajā ķīmijā.
  3. Veicināt interesi par ķīmiķa profesiju, ievirzot skolēnus tālākas karjeras izvēlē.

Visu nodarbību struktūra:

Nodarbības vada Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes pasniedzēji. Tiek piedāvātas izvēlētas tēmas ķīmijā. Pēc īsa teorētiska apskata notiek praktisko darbu veikšana laboratorijā par izvēlēto tēmu.

Katru gadu Jauno ķīmiķu skolas noslēguma nodarbība notiek LU Ķīmijas fakultātē. Iespēja tikties ar citu skolu skolēniem, kuri apmeklējuši Jauno ķīmiķu skolas nodarbības, kā arī iepazīties ar zinātnieku darbu laboratorijās.

Nodarbības notiks:

Nodarbības notiek reizi mēnesī VVĢ ķīmijas kabinetā un ķīmijas laboratorijā. (Skatīt arī ciklogrammā vvg.lv un valmierasnovads.lv)

Mērķauditorija:

9.-11.klašu skolēni

Sadarbības partneri:

Latvija Universitātes Ķīmijas fakultāte.

Pievienojies – ķīmija ir interesanta un daudz zināt ir vienkārši stilīgi!