Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Sintezējam komplekso savienojumu!

28.septembra pēcpusdienā skolas ķīmijas laboratorijā valdīja zinātniska gaisotne – Jauno ķīmiķu skola sāk savas nodarbības šajā mācību gadā. Šoreiz sintezējām komplekso savienojumu – skaisti violeto heksaamīnniķeļa(II)hlorīdu. Pirms sākt sintēzi, pasniedzējs Āris Jansons iepazīstināja ar komplekso savienojumu uzbūvi, īpašībām, to izmantošanu. Daudzi kompleksie savienojumi ir krāsaini,  par ko varējām pārliecināties vairākos demonstrējumos. Veicot pašu sintēzi, atkārtojām svēršanas prasmes, izmēģinājām dažāda veida baloniņus pipešu uzpildīšanai, iemācījāmies filtrēt ar vakuumsūkni. Katram bija prieks, ka sintēze izdevās un varēja pierādīt, gan niķeļa jonus, gan hlorīdjonus. Ar nepacietību gaidīsim nākamo nodarbību!

Dalīties ar