Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Projekta darbības sākums: 1989. gads

Projekta dalībvalstis: Somija, Zviedrija, Dānija, Vācija, Polija, Krievija, Igaunija, Lietuva, Latvija.

Projekta mērķi:

 1. Radīt jaunatnē interesi par vides problēmām, attīstīt jauniešu atbildības sajūtu par dabu.
 2. Iemācīt skolēnus novērot dabu un saprast vides problēmas reģionālā un globālā mērogā.
 3. Veidot starptautisku sadarbību vides problēmu risināšanā.

Projekta aktivitātes:

 • vides pētījumi;
 • konkursi;
 • nometnes;
 • ekspedīcijas;
 • konferences;
 • skolotāju kursi.

BSP programmas:

 • Gaisa kvalitāte
 • Putnu ekoloģija
 • Baltijas jūras ūdens kvalitāte
 • Upes
 • Vides vēsture
 • Fenoloģiskie pētījumi
 • Krastu vērošana

Sīkāku informāciju par Baltijas jūras projektu var atrast projekta mājaslapā: http://www.b-s-p.org/home/

Valmieras Valsts ģimnāzijas skolēnu dalība BSP aktivitātēs:

 • gada 26.-28.jūnijs – BSP projekta Latvijas dalībskolu ekspedīcija Rūjienas vidusskolā (piedalījās Annija Karitone, Evelīna Elva Sirmā).
 • gada 18.-21.septembris – BSP starptautiska konference „Global Citizen 2030” Vācijā, Damp (piedalījās Rihards Baiks).
 • gada 5.-8.jūnijs – BSP starptautiska konference Igaunijā, Tallinā (piedalījās Anna Skrastiņa, Lana Burdeiko).
 • No 2017.gada piedalīšanās BSP projekta viktorīnās.