Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Konference jauniešiem “Ūdeņu bioloģiskā daudzveidība”

10.decembrī Valmieras Valsts ģimnāzijas skolēni Elza Krauze, Monta Jurģe, Baiba Āboltiņa un Krišjānis Mārtiņš Alliks piedalījās Pasaules Dabas Fonda un Vides Risinājumu institūta projekta “Jauniešu apziņas celšana par Baltijas jūras un Latvijas iekšzemes ūdeņu bioloģisko daudzveidību” noslēguma konferencē.

Konferences pirmajā daļā ar prezentācijām uzstājās pārstāvji no Pasaules Dabas Fonda, Vides Risinājumu institūta vadošais pētnieks Matīss Žagars un Vides Risinājumu institūta pētniece Marta Dieviņa. Prezentācijās biologi dalījās ar stāstiem un pētījumiem par ekoloģisko daudzveidību un tās saglabāšanu ūdens ekosistēmās. Otrajā konferences daļā jauniešiem bija iespēja piedalīties viktorīnā, spēlēt šī projekta laikā radītu lielformāta galda spēli “Ūdenstopija” un izmēģināt spēkus freediving jeb brīvās niršanas nodarbībā.

Pētnieks M.Žagars prezentācijā “Nerūp bioloģiskā daudzveidība? Pretargumenti no jūrām.” vairākkārt akcentēja, ka cilvēks bioloģisko daudzveidību asociē ar sugām, kas ir visiem zināmas – ir tādas sugas, kas cilvēkam rūp un interesē, un ir arī tādas, par kurām ir vienalga, bet jāatceras, ka sugu daudzveidība nav nejauša, katrs elements tajā ir svarīgs. Arī cilvēks nav evolūcijas “galaprodukts”, bet gan viens no barības ķēdes posmiem.

Konferences informatīvo daļu ir iespējams noskatīties Pasaules Dabas Fonda Facebook lapā. Projekta laikā sagatavotie materiāli, arī galda spēle “Ūdenstopija”, pieejama Pasaules Dabas Fonda mājaslapā.

Elza Krauze 11.b

Dalīties ar