Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Valmieras Valsts ģimnāzija piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs- konsultants skolā

(Projekta identifikācijas Nr. 8.3.5.0/16/I/001)

Mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

  • Nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
  • Celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
  • Motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Aktivitātes: Pedagogi karjeras konsultanti, karjeras  attīstības atbalsta plāns, karjeras atbalsta pasākumi, pedagogu tālākizglītība.

Pedagogs-karjeras konsultants VVĢ – Ingrīda Strazdiņa (7.-8.klasēm)

Pedagogs-karjeras konsultants VVĢ – Jolanta Johansone (9.-12.klasēm).

Karjeras izglītības programma VVĢ