Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

ANO Latvijas jauniešu delegātu programmas organizēta konference “Cilvēktiesības un veselība”

10.oktobrī mums bija iespēja apmeklēt ANO konferenci. Pasākumu atklāja ANO Latvijas jauniešu delegāte Natālija Knipše. Pēc tam runāja Ilze Rūse, cilvēktiesību departamenta direktore. Viņa sniedza nelielu ieskatu par cilvēktiesībām un personas aizsardzību mūsdienu pasaulē.

Tad sākās darbošanās “Ekspertu panelī”- pavisam četros.  S.Olsena, zvērināta advokāte, runāja par savu tiesību aizstāvēšanu internetā, kā arī par savas informācijas publicēšanu, virtuālo vidi. Edmunds Cepurītis – vides aizsardzības pārstāvis runāja par globālo sasilšanu, kā tā iespaido mūsu sadzīvi, veselību, viņš aicināja paskatīties uz kopējo ainu visai reālistiski. Vēl konferences laikā izskanēja viedokļi un jautājumi  par cilvēka psihisko veselību, kā uzlabot to.  ANO ir izvirzījis mērķi  uzlabot sabiedrības psihisko veselību, tā  veicinot arī labāku fizisko veselību un dzīves kvalitāti kopumā.

Pasākuma beigu daļā bija gan ekspertu, gan pašu jauniešu vadīts grupu darbs, kurā mēs, konferences dalībnieki, veidojām rakstus par noteiktām tēmām.

Mēs pasākumu ļoti izbaudījām. Paldies par iespēju!

Linda, Undīne un Sintija (11.b)

Dalīties ar