Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

ANO modelēšanas spēle

ANO modelēšanas spēle ir starptautisks izglītības projekts, kura mērķis ir ieinteresēt un iesaistīt jauniešus debatēs un diskusijās par cilvēces attīstībai nozīmīgiem jautājumiem, tādējādi veicinot līderības, sadarbības un problēmu risināšanas prasmes, kā arī prasmi panākt vienošanos, kas nākotnē palīdzēs darboties komandā.

ANO modelēšanas spēle norisinājās mazā ciematiņā Noarootsi (Igaunija) no 25. līdz 28. aprilim. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 100 skolēni no 6 dažādām valstīm: Latvijas, Igaunijas, Ukrainas, Beļģijas, Vācijas un Krievijas. Katram skolēnam vai 2 dažādiem skolēniem bija piešķirta sava valsts, piemēram, Zviedrija, kuru viņi pārstāv kā delegācija. Pasākumā bija 4 temati – Mediji, piemēram, kā Buzzfeed vai BBC, klimata saistīti imigranti, kiberterorisms un elektronikas piesārņojums attīstošās valstīs. Mūsu uzdevums kā valsts delegācijai ir vienoties vai palīdzēt citām valstīm vienā no šīm problēmām, kura tika piešķirta iepriekš Parasti debatēs, kā atrisināt problēmu, veidojās grupas, kurām ir atšķirīgi uzskati, kā atrisināt problēmu, tāpēc jādebatē ar citam komandām un jāpiesaista savam atrisinājumam delegācijas, jo, ja sasniedz 2/3 balsu, par tad tavs atrisinājums ar tavu komandu dodas tālāk priekšā visiem 100 cilvēkiem un spriež, ko varētu pilnveidot vai izlemt ar balsošanu.

Lauris Jānis Rudzītis, 10.b klase

Dalīties ar