Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Borskābes etilestera sintēze

Pēc iepriekšējā nodarbībā izteiktā skolēnu priekšlikuma – veikt eksperimentus ar kādu degošu vielu, šoreiz pasniedzējs Āris piedāvāja pašiem sintezēt viegli gaistošu savienojumu – borskābes etilesteri un pārbaudīt tā liesmas krāsu.

Pasniedzējs bija parūpējies, lai katrs dalībnieks varētu sagatavot savu destilācijas iekārtu, katrs varēja izmēģināt, kā praktiski darbojas Lībiga dzesinātājs, jo iepriekš tikai teorētiski par to bijām runājuši. Skolēni varēja arī pārliecināties par sērskābes kā katalizatora lomu reakcijā. Neizpalika arī starpgadījumi un jautrība, kad kāda dalībnieka dzesinātāja ūdens nemanāmi bija pārņēmis laboratoriju, tad gan visi ātri mobilizējās plūdu novēršanai.

Interesantākā daļa laikam bija nodarbības beigās, kad visi savu sintezēto borskābes etilesteri ielēja metāla paplātē un aizdedzināja, tas dega ar skaistu zaļganu liesmu. Pasniedzējam bija līdz arī borskābes metilesteris, kura liesmas krāsu arī varēja vērot – tā bija izteikti zaļa!

Skolotāja Anda Deksne

Dalīties ar