Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

“Ceļvedis profesijas izvēlē”

Februārī VVģ notika ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/l/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros  karjeras attīstības atbalsta pasākums 9. un 12.klasēm – “Ceļvedis profesijas izvēlē”, ko vadīja iedvesmojoša un pieredzējusi lektore, karjeras konsultante Jolanta Priede.

Nodarbības tika veidotas kā aktīvas diskusijas, lai skolēni iegūtu zināšanas par nepieciešamākajām prasmēm un spējām, kuras būs saistošas darba devējam. Tika pārspriests, kas ir veiksmes veidošanas pamatā, kādas ir svarīgākās vērtības, kā izvirzīt un  formulēt mērķus, kā tos sasniegt, kā attīstīt individuālās prasmes un kompetences. Izvērtējot veikto testu rezultātus, lektore iedvesmoja skolēnus attīstīt savu radošumu, kas ir svarīga prasme nākotnes darba tirgū. Runājot par nākotnes  iespējām konkurences apstākļos, skolēni pārsprieda, kā nesabojāt jaunieša tēlu  skolas laikā, kā neticēt stereotipiem un pieņemt pašiem savus lēmumus.

Dalīties ar