Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Cēsu pulka Skolnieku rotas piemiņas karoga pasākums Mazsalacā

Cēsu pulka Skolnieku rotas piemiņas karoga pasākuma svinīgā atklāšana notika  Mazsalacas vidusskolas pagalmā, kam sekoja militārās aktivitātes jauniešiem skolas teritorijā. Pēcpusdienā notika gājiens no Mazsalacas novada Kultūras centra un Ziedu nolikšanas ceremonija Latvijas brīvības cīņās kritušo igauņu karavīru Brāļu kapos, kapteiņa  P. Zolta atdusas vietā un Varoņu birzītē. Pēc tam sekoja svinīgs pasākums, karoga maiņas ceremonija Mazsalacas novada Kultūras centrā, kā arī ieroču displeja apskate pilsētas centrā Tirgus laukumā. Ģimnāzijas kolektīvs saņēma pateicības rakstu par Skolnieku rotas karoga ceremonijas uzturēšanu un novitātēm tautas vēstures izzināšanas procesā.

Dalīties ar