Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Erasmus+ projekts “Jaunu pieeju un metožu koprade skolām”

Projekta galvenais mērķis ir palīdzēt 4 skolām izstrādāt pielāgotas pieejas un metodes svarīgu tēmu risināšanai savās skolās, izmantojot kopradīšanas metodes. Projekta tēmas ir: 

1) skolēnu iesaistīšana lēmumu pieņemšanas procesos

2) atbalstošas organizatoriskās kultūras veidošana skolotājiem un studentiem

3) radīt vienmērīgu pāreju starp formālo un neformālo mācīšanos

4) attīstīt uz izglītojamiem vērstas mācīšanās un mācīšanas metodes.

Nepieciešamība pēc šāda projekta izriet no tā, ka katrai skolai ir jārisina problēmas un jāatrod labas pieejas mūsdienu izglītības vajadzību apmierināšanai. Tā vietā, lai izstrādātu pieejas un metodes atsevišķi, daudz saprātīgāk ir apvienoties komandā, dalīties ar labāko praksi un izstrādāt pieejas un metodes kopā ar izglītības ekspertu un koprades ekspertu palīdzību.

Projekta noslēgumā tiks izveidota digitāla brošūra publiskai koplietošanai, kas ietvers svarīgus atziņas par izveidotajiem prototipiem, projektā izmantotajām metodēm un informāciju par to, kā vadīt pārmaiņas skolās.

Dalīties ar