Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Erasmus+mācību mobilitātes Valmieras Valsts ģimnāzijas pedagogiem

2019./2020.m.g. Valmieras Valsts ģimnāzija īsteno Erasmus+ programmas KA1 projektu „Mācies pats, lai mācītu” (projekta Nr. Nr. 2019-1-LV01-KA101-060190). Projektu finansē Eiropas Savienība.

21.gadsimts ir informācijas pārbagātības gadsimts. Straujās pārmaiņas sabiedrībā, jauno tehnoloģiju ienākšana sadzīvē ir liels izaicinājums izglītībai. Būtiskākā pārmaiņa mūsdienu sabiedrībā ir pāreja no sabiedrības, kas māca, uz sabiedrību, kura mācās. Tā ir pārmaiņa, kur skolēns un skolotājs ir mācību partneri.

Mācīšanas pieejas maiņas mērķis ir panākt, ka mācību procesa centrā jānokļūst skolēnam, kurš mācās domāt, sadarboties, meklēt atbildes. Tas ir izaicinājums skolotājiem mācīties pašiem, sadarboties dažādu jomu pārstāvjiem, plānojot mācību darbu. Domājot par šāda darba organizācijas un vadības maiņu, Valmieras Valsts ģimnāzijas skolotājas pieņēma izaicinājumu un devās apgūt ārzemju pieredzi šādos virzienos: pedagogu profesionālā pilnveide, mācību satura un valodas apguves integrētā mācību metode (CLIL), inovatīvas mācību metodes un IKT izmantošana mācību procesā, mācību priekšmetu skolotāju svešvalodas kompetence. Šī projekta ietvaros 5 ģimnāzijas skolotājas apmeklēja divu nedēļu profesionālās pilnveides kursus dažādās Eiropas valstīs laika posmā no 2.septembra līdz 3.novembrim.

Sandras Krauzes galamērķis bija Čeltenhema Apvienotajā Karalistē piedaloties kursos “CLIL vidusskolas matemātikas un dabaszinību skolotājiem”. ”Šis mācību gads ir ļoti īpašs, jo sākās tā, kā neviens cits manā vairāk nekā 20 gadu ilgajā pedagoga darbā: Zinību diena sākās nevis ar svinīgu direktora uzrunu, bet gan ar lidojumu uz Lielbritāniju. Laikā no 2. līdz 14. septembrim man bija unikāla iespēja pilnveidot savas zināšanas un prasmes angļu valodā (kā pārvarēt nedrošību un sākt runāt; kā veidot arvien sarežģītākas uzbūves tekstu, kā sadzirdēt otru, runājot svešvalodā), apgūt CLIL metodiku (sava priekšmeta mācīšana, izmantojot dažādas valodas), kā arī iepazīt Čeltenhemas un tās tuvākās apkārtnes kultūras mantojumu (Šekspīrs!), dzīvojot, mācoties un priecājoties par dzīvi kopā ar dažādu tautību cilvēkiem. Tas viss bija iespējams, pateicoties finansējumam, kuru mūsu skolas komanda ieguva caur ERASMUS+ programmu.”

Valija Ratniece devās uz Florenci Itālijāuz kursiem “Radošā stunda: Ieteikumi un padomi valodu skolotājiem”, kas bija paredzēts angļu un citu svešvalodu skolotājiem, kuri vēlas savās stundās pielietot arvien radošākas mācību metodes. Skolotājiem bija iespēja dalīties pieredzē ar kolēģiem no vairākām  Eiropas valstīm. Lielākais ieguvums: CLIL metodes izmantošana praksē, pārliecība par to, ka mēs skolā to darām, bet varam darīt vēl intensīvāk, jo tā ir mūsu nākotne. Skolēni ir tam gatavi, bet skolotājiem jābūt drosmīgiem un…jāmācās. Mēs mācījāmies, kā, izmantojot autentiskus mācību līdzekļus un materiālus, vienlaicīgi attīstīt skolēnu klausīšanās, runāšanas, lasīšanas, rakstīšanas un veiksmīgas komunikācijas prasmes. Nodarbību laikā tikām iepazīstināti gan ar Florences renesanses krusttēva  Mediči ģimenes lomu pilsētas uzplaukumā un kultūras attīstībā, gan ar pasaulē slavenu zinātnes, mākslas, literatūras, mūzikas pārstāvju (Leonardo da Vinči, Mikelandželo, Dante, Botičelli u.c.) dzīvi un lomu kultūras attīstībā. Pēc nodarbībām apmeklējām attiecīgo, konkrētajai tēmai veltīto muzeju. Netika aizmirsti arī mūsdienu modes noteicēji, slaveni režisori un mūziķi – iepazināmies ar viņu darbiem, apmeklējām viņiem veltītos muzejus. Un tas viss- veicot radošus, pasniedzēju sagatavotus uzdevumus un uzlabojot angļu valodas prasmes.

Lai iepazītu jaunākās tendences angļu valodas mācīšanā, Liāna Viduce pieredzi guva Edinburgā (Apvienotā Karaliste) kursā “Efektīvas komunikācijas prasmes un praktiskas mācīšanas metodes. Ieskats Skotijas kultūrā.”. Tās bija praktiskas nodarbības angļu valodas mācīšanas metodikā vecāko klašu skolēniem. Kursi metodikā bija laba izdevība vēlreiz pārskatīt jau pazīstamās angļu valodas mācīšanas metodes, pilnveidojot tās ar kādu mūsdienīgu paņēmienu. Liela uzmanība tika pievērsta skolēnu sadarbības veicināšanai stundās, pāru darba aktivizēšanai. Tā bija iespēja iztaujāt un iepazīt, kā strādā kolēģi citās valstīs un ar kādiem ikdienas izaicinājumiem viņi saskaras. Kursi pierādīja to, ka mēs mācām angļu valodu mūsdienīgi un augstā līmenī.  Jau pati kursu vieta, Skotijas vēsturiskā galvaspilsēta Edinburga, ir pilsēta ar satriecošu arhitektūru, neparastu vēsturi un elpu aizraujošu dabas skaistumu. Tā ir pilsēta, kurā var baudīt vēsturi, un tāpēc katras dienas pēdējā nodarbība bija iepazīstināšana ar Edinburgu un Skotijas mākslu, dodoties ekskursijās, pastaigās vai apmeklējot muzejus.  „Edinburgā  pavadītais laiks ir ieguvums man gan kā personībai, gan kā angļu valodas skolotājai. Es uzskatu, ka skolotājam, īpaši svešvalodas skolotājam, būtu regulāri jāpiedalās pieredzes apmaiņas kursos, paplašinot savu redzesloku, bagātinot savu starpkultūru pieredzi, lai pēc tam dalītos gūtajos iespaidos .”

Vaira Vīra savu profesionālo pieredzi bagātināja kursos Maltā ”Metodika: pārskatīta, atsvaidzināta un uzlādēta”.

“Malta ir brīnišķīgs galamērķis dažādu interešu apmierināšanai – gan tūristiem, kuri vēlas iepazīt šo nelielo  salu Vidusjūrā, tās interesanto vēsturi un aizraujošos dabasskatus, gan tiem, kuri vēlas paaugstināt savu kvalifikāciju dažādos kursos, ko piedāvā daudzi izglītības centri. Skolotāju tālākizglītošana ir labi organizēta, piemērota dažādiem līmeņiem un pieprasījumam. Angļu valodas kursus Maltā izvēlas skolotāji no dažādām Eiropas valstīm, un tas arī ir viens no lielākajiem kursu ieguvumiem – dalīšanās gan darba, gan dzīves pieredzē.

Brīvajā laikā kursu organizatori piedāvā dažādas ekskursijas interesantu gidu vadībā, lai jau tā pārsteidzošie dabas pieminekļi un arhitektūras brīnumi kļūtu vēl neaizmirstamāki. Protams, ja esam no Valmieras, īpaši interesanti ir iepazīties ar Maltas galvaspilsētu Valletu.

Visādā ziņā, pabūšana ārpus savas valsts  ir ļoti noderīga pieredze. Šajā gadījumā ir jauki, ka mums ir tādi Eiropas projekti, kurus varam izmantot, apvienojot gan patīkamo, gan lietderīgo, bet, lai tas notiktu, ir jābūt kādam, kurš uzņemas to visu izdarīt un noorganizēt, tāpēc liels paldies manai kolēģei.”

Rita Skara-Mincāne: “What’s the craic, Ireland?

Oskars Vailds ir teicis, ka vieglākais veids, kā uzvarēt kārdinājumu, ir tam padoties. Tāpēc es izmantoju iespēju divas nedēļas uzlabot savas angļu valodas un metodikas zināšanas, piedaloties integrētas satura un angļu valodas kursos Dublinā, Īrijā. Pieredzēju, kā nodarbības var plānot nesteidzīgi, pievēršot uzmanību aktuāliem tematiem. Ļoti daudz uzzināju par Īrijas vēsturi, īpaši cīņu par neatkarību un Kartupeļu badu. Atklāju īru kultūru caur tās slavenajiem rakstniekiem – Oskaru Vaildu un Džeimsu Džoisu.

Šī bija ļoti laba iespēja celt profesionālo pašapziņu, guvu arī idejas, kā stundās Valmieras Valsts ģimnāzijā varētu integrēt vēstures un kultūras aktualitātes. Sapratu arī, ka un kā stundu plānošanā sadarboties ar citu priekšmetu skolotājiem.

Izvērtējot savu pieredzi, saproti, ka pats vērtīgākais bija būt angliski runājošā vidē, pieredzēt un uzzināt īriem raksturīgo humoru – sarkasmu, slengu, tradīcijas, kā arī apzināties, cik profesionāli ir Latvijas skolotāji.”

Mūsu kopīgais atzinums ir, ka piedalīties projektā ir ne tikai veids, kā pilnveidoties profesionālajā jomā, bet arī darboties skolas interesēs. Katrs šāds brauciens ir starptautiska pieredzes apmaiņa par mācību procesa organizāciju. Iepazīta citu tautu kultūra un tradīcijas. Tā ir ne vien iespēja profesionālajai izaugsmei, bet arī veids, kā celt savu pašapziņu, gūt pozitīvas emocijas, enerģiju un motivāciju ikdienas darbam. Mobilitātes dalībnieces cer, ka ar savu pieredzi spēs iedrošināt un ieinteresēt kolēģus piedalīties Erasmus+ KA1 aktivitātēs.

Liāna Viduce, angļu valodas skolotāja

Dalīties ar