Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Latviešu valodas valsts olimpiādē Elzai Krauzei atzinība

Pēc uzvaras-1. vieta 11. klašu grupā- Valmieras novada latviešu valodas  olimpiādē Elza Krauze  (11. b) tika uzaicināta piedalīties  valsts olimpiādē.

Elzas nopietnais un atbildīgais mācību darbs valsts olimpiādē rezultējies –  iegūta atzinība.

Latviešu valodas olimpiādē šogad novada kārtā labus rezultātus ieguva arī Alīna Lohina (11. b).

Dalīties ar