Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Latvijas Svētku noskaņās

2018.gada novembrī Valmieras Valsts ģimnāzijas Tautas lietišķās mākslas studija „RIEKUMS” bibliotēkas telpās aicina uz izstādi, kas veltīta latviskajām segām un unikālajai grāmatai „Latvijas segas Latvijas tūkstošgadei”. Grāmata ir apskatāma un ir skolas bibliotēkā!

Izstādes atklāšana notika 2018.gada 5. novembrī, klātesot krāšņo segu autorēm un kuplam pulkam skatītāju.

2018.gada 8. jūnijā Nacionālajā mākslas muzejā svinīgi tika atvērta unikāla grāmata “Latvijas segas Latvijas tūkstošgadei”, kas sniedz ieskatu tradīcijām bagātajā aušanas kultūrā. Šis ir pirmais izdevums, kas pilnībā veltīts segām.

Grāmatā “Latvijas segas Latvijas tūkstošgadei” apkopotas fotogrāfijas un apraksti par vairāk nekā 600 mūsdienās austām segām, kuru saknes meklējamas tautas amatniecības tradīcijās.

Šī grāmata unikāla arī ar to, ka tapusi ar privātu finansējumu, un impulss tai bija 2016. gadā Ziemassvētku laikā Kuldīgas mākslas namā notikusī tautas lietišķās mākslas izstāde Latvijas novadu segas, kuras ekspozīcijā bija iekļautas 250 segas. Tajā bija iespēja apskatīt etnogrāfisko segu kopijas, atdarinājumus, kā arī novērtēt meistaru jaunradi.

Rakstu autori Janīna Kursīte, mākslas zinātniece Inese Sirica, etnogrāfs Uģis Niedre, Zane Ulmane un Smaida Rubeze grāmatā atspoguļojuši aušanas tradīciju no pirmsākumiem līdz mūsdienām dažādos Latvijas novados. Lai arī grāmata izdota Latvijas simtgades noskaņās, projekta dalībnieki uzskata, ka grāmatas vēstījums paredzēts arī tūkstošgades svinībām, tādējādi uzsverot tradīciju nemirstību un mūžīgo vērtību.

Bagātīgi ilustrētais izdevums sniedz iespēju iepazīt Kurzemes ķēžu, rožu un spoguļu segas, Zemgales zvaigžņu segas, Vidzemes šatiersegas, Latgales dreļļus un čosnī dečus. Iepriecina gan josliņsegas, gan mežģīņsegas, gan audēju jaunrades darbi. Īpaša uzmanība pievērsta latgaļu, ķoniņu, lībiešu un suitu segām.

Grāmatas tapšanas laikā tika aptaujātas 268 audējas no 63 studijām, tādējādi izdevums vienlaikus ir arī cieņas izrādījums Tautas lietišķās mākslas studijām, kas vēl joprojām aktīvi pastāv.

Grāmatā iekļauto segu paraugi nav izvilkti no muzeju krājumiem vai privātām kolekcijām, tās ir austas mūsdienās, balstoties uz tām tradīcijām, kas ir saglabājušās – gan uz kompozīcijas un kolorīta izjūtu, protams, arī nedaudz eksperimentējot, pieliekot kaut ko klāt no sevis.

Grāmata atspoguļo valsts simtgades mirkli un ir pateicība mūsu audējām. Tā ir kā aicinājums turpināt un radīt. Radīt jaunus audējus, jaunus audumus un savas dzimtas rakstus.

Grāmata ir kā piemineklis – sievietēm, kas pēc 2. pasaules kara šo aušanas tradīciju saglabāja, uzturēja un pētīja, un nosargājušas tradīcijās balstītas aušanas prasmes līdz mūsdienām.

Sadaļā „Vidzemes audējas Latvijas tūkstošgadei” ir skatāmas arī mūsu TLMS „Riekums” audēju-

Janīnas Grāveres, Dinas Lītes-Zaķes un Lindas Sproģes – krāšņās segas.

Grāmatas atvēršanas svētkos kuplā skaitā pulcējās Latvijas labākās audējas, tostarp arī mūsu radošās audējas, kas aušanu uzskata par  sirdslietu un aktīvi piedalījušās grāmatas tapšanā.

“Grāmata ir pateicība audējam par viņu prašanu un spēšanu mantu nošķirt no gara vērtībām. Grāmata ir pateicība audējām par viņu mīlestību pret savu valsti, tautu un ģimeni. Darbs ir iemūžināts mirklis, darbs nodrošina tautas pastāvēšanu.” RaulsVēliņš

Dalīties ar