Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Nodarbības dzejas mākslā

19.septembrī ģimnāzijā Pedagogu, psihologu un mākslas skolas ietvaros notika nodarbības dzejas mākslā, jo skolā viesojās dzejniece, atdzejotāja un tulkotāja Indra Brūvere un dzejniece Daina Sirmā.

12. klašu skolēni nodarbībā pie Indras Brūveres varēja uzzināt, kāds ir tulkotāja un atdzejotāja darbs, kādu valodu tulki ir nepieciešami un cik specifiski ir atdzejot no kādas valodas. Demonstrējot lietuviešu valodu, kas ir dzejnieces darba valoda, ieskanējās Lietuvas himna. Dzirdējām arī dzejnieces tēva Pētera Brūvera dzejoļus, ko enerģiskā, spēcīgā un ritmiskā lasījumā skandēja Indra Brūvere.

Savukārt 9., 10., un 11. klašu skolēni iepazina dzejas mākslu caur Dainas Sirmās dzejas rindām. Kas dod ierosmi dzejolim, kādi stāsti slēpjas aiz dzejoļa, kāds ir vārda vai dzejas tēla spēks un iedarbīgums – to visu mums atklāja Daina Sirmā, uzsverot, ka pie katra no mums  dzeja atnāk citādi.

Dienas nobeiguma daļā abas dzejnieces, vērojot un vērtējot  Dzejas slama priekšnesumus,  varēja pārliecināties par ģimnāzistu radošumu.

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Sarmīte Rudzīte

Dalīties ar