Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

”Paplašinātās realitātes izmantošana mācību procesā ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai”

Projekta jaunumi un rezultāti

Erasmus+ KA1 projekta ”Paplašinātās realitātes izmantošana mācību procesā ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai” partneru plānošanas sanāksmē Grieķijā 16.-17.01. divas aktīvas, spraigu diskusiju pilnas dienas. Tiek plānota spēle un mobilā aplikācija par ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kopīgi izstrādāta rokasgrāmata skolotājiem ar stundu aktivitātēm, lai jau februārī jaunos mācību līdzekļus varētu testēt mācību procesā.

No 13.-17.februārim Erasmus+projekta “Paplašinātās realitātes interaktīva izmantošana mācību procesā ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā” ietvaros VVĢ skolotaji tikās ar projekta partneriem Spānijas pilsētā Valladolida, kur iepazinās ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu integrēšanas iespējām dažādu mācību priekšmetu saturā. Darbs projektā turpināsies pie konkrētu uzdevumu un mācību materiālu izstrādes . VVĢ būs iespēja izmēģināt paplašinātās realitātes spēli, kas top projekta laikā un būs pieejama ikvienam interesentam mācību procesa dažādošanai.

26.-27.oktobrī skolotājas Rita Skara-Mincāne un Inga Savicka piedalās Erasmus+ projekta “Paplašinātās realitātes interaktīva izmantošana mācību procesā ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai” mobilitātē Milānas piepilsētā Monza. Šī ir projektu noslēdzošā tikšanās, kur tiek izvērtēts divos gados padarītais, kā arī rakstīta noslēguma atskaite.

Dalīties ar