Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Pateicība par aktivitātēm EP Vēstnieku skolā

Šī mācību gada laikā ir daudz veiksmes stāstu un jaunieguvumu Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu projektā, par ko īpaši pateicamies Valmieras Valsts ģimnāzijai:

·EP Vēstnieku skolu tīklam pievienojušās 17 jaunas skolas – arī Valmieras Valsts ģimnāzija, kurā ceram arī turpmāk darbosies vēstnieku komandas un izpratne par Eiropā un Latvijā notiekošajiem procesiem kļūs daudzveidīgāka un dziļāka. Kopumā jau piecu gadu garumā Latvijā darbojas Eiropas Parlamenta (EP) Vēstnieku skolas: 75 skolas, ap 1000 skolotāju un 35 000 skolēnu brīvprātīgi izglīto un iesaista vienaudžus un sabiedrību diskusijās par Latvijai būtiskiem ES jautājumiem, mazina aizspriedumus, stiprinot eiropeisko identitāti.

·Uzsākts jauns izglītojošs trīs gadu cikls par parlamentāro demokrātiju. Šogad fokusā bija demokrātijas svarīgākās institūcijas – parlaments, izpildvara, tiesu sistēma. Nākamgad turpinām ar pilsoniskuma tēmu.

·EP vēstnieki skolēni – tikās tiešsaistē ar valsts augstākajām amatpersonām – Egilu Levitu, Edgaru Rinkēviču, Sanitu Osipovu, Juri Jansonu, Vitu Tēraudu

·Programmas dalībniekus uzrunājušas LR Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un LR Saeimas priekšsēdētājas biedre Inese Lībiņa-Egnere

·Jaunieši ar pedagogu atbalstu izstrādājuši izcilus projektus “Kā tu izstāstītu vienaudžiem, kas ir parlamentārā demokrātija?

·Online Atklātās stundas, kurās piedalījušies Eiropas Parlamenta deputāti, iedvesmojot un bagātinot jauniešus ar zināšanām par Latviju Eiropā un Eiropu Latvijā

·Mācības tiešsaistes režīmā ir būtiski uzlabojušas digitālās prasmes skolās. Tas palīdz arī EP Vēstnieku skolu programmu bagātināt. Arī Euroscola kļuvusi digitāla.

·Tiešsaistē organizētas izzinošas un izklaidējošas Eiropas dienas svinības

·Sarīkoti reģionālie demokrātijas semināri ar skolotāju labās prakses piemēriem un kontaktu dibināšanai jauniešiem

·Saturīgāka ir kļuvusi EP Vēstnieku skolu (20+) Eiropas Parlaments Latvijā | Facebook vietne – kur priecājamies lasīt par skolu aktivitātēm un dalāmies ar vērtīgu informāciju, kas noder mācībās.

·Veiksmīgi uzsākta programma EP Vēstnieku skolu absolventiem – EP Vēstnieku Alumni.

Valmieras Valsts ģimnāzija!

Pirmkārt sirsnīgi pateicamies skolotājai Inetai Amoliņai par izcilo darbu ar skolēniem – prieks sadarboties!

Esat pastrādājuši ražīgi un radoši! Mācību gada laikā īstenotas dažādas aktivitātes, nostiprinot zināšanas par ES un iegūstot jaunas. ES politikas izzinātas gan no vēsturiskā, gan mūsdienu skatījuma. Īstenota Atklātā stunda ar EP deputātu I.Ijabu, iesaistot skolēnus saturīgās diskusijās. Jaunieši bijuši ļoti aktīvi informācijas izvietošanā sociālajos mēdijos. Sagatavoti vērtīgi un interesanti metodiskie materiāli, kā arī izmantoti EP piedāvātie. Jums ir ar ko lepoties un jūs darāt vērtīgu darbu izglītojot sabiedrību un vienaudžus par Latvijas iespējām Eiropas Savienībā!

Vēstnieku komanda izstrādājusi ļoti labu parlamentārās demokrātijas projektu, kas pievēršas pašvaldību vēlēšanām kā daļai no demokrātijas politiskās sistēmas. To lielīsim arī Eiropas Parlamenta oficiālajās sociālo mediju vietnēs.  Jaunieši izpētījuši politiskās partijas un deputātu profilus. Uzņemts kvalitatīvs video un izveidoti 2 plakāti par parlamentāro demokrātiju. Video ir intervēti gan latviešu, gan ārvalstu jaunieši. Filmai ir titri angļu valodā, kas ir labs nosacījums tās demonstrēšanai ārpus Latvijas. Projekts sniedz ieskatu par mācību gadā apgūto, vienlaikus pilnveidojot radīto būtu vērts fokusēt arī pašu parlamentārās demokrātijas izzināšanas tēmu, precizēt mērķi un secinājumus.

Lielisks sniegums, spītējot pandēmijas ierobežojumiem!

Paldies par paveikto un aicinām arī turpmāk izmantot Eiropas Parlamenta biroja Latvijā atbalstu.

Dalīties ar