Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Prieks un lepnums par mūsu jaunajiem zinātniekiem.

Piektdien, 28. februārī, Vidzemes Augstskolā notika Latvijas 44. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference Vidzemes reģionā. Tā pulcēja jauniešus no Cēsīm, Piebalgas, Smiltenes, Lizuma, Madonas, Mazsalacas. Alūksnes un Valmieras. Tika prezentēti 70 jauniešu izstrādātie pētniecības darbi. Ļoti lepojamies, ka jauno zinātnieku sabiedrībā kā vienīgie pārstāvji no Valmieras bija 4 mūsu vidusskolēni, kas ļoti cienījami un pārliecinoši citiem stāstīja par savu pētījumu. Jāpiebilst, ka tā ir pašu jauniešu brīvprātīga izvēle – pusotra gada garumā izstrādāt savu zpd. 

Tāpēc milzīgs PALDIES jauniešiem un viņu darbu vadītājiem:

Madarai Plešai par darbu Valmieras Valsts ģimnāzijas skolēnu viedtālruņu lietošanas biežums mācību stundu starpbrīžos (vad. D.Feldhūne) ;

Kristai Žvagiņai par darbu Avotu ūdens salīdzināšana ar centralizētās apgādes ūdeni Valmierā, tās apkārtnē (vad. A.Deksne);

Santai Sormulei par darbu Klimatisko rādījumu prognožu atšķirības dažādos meteo informācijas avotos no veiktajiem mērījumiem Valmierā (vad. R. Bērziņa);

Laurim Jānim Rudzītim par darbu Valmieras ielas, kas nosauktas personu vārdos no 1929. līdz 2013. gadam (vad. I.Amoliņa

Oficiālie rezultāti vēl tiek gaidīti, bet neoficiāli zināms, ka Madaras un Santas darbi izvirzīti valsts lasījumiem.

Gaidīsim ziņas un turēsim īkšķus! 

Dalīties ar