Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Stundas tēma – Valodas bagātība

19. novembrī notika Jauno pedagogu, psihologu un mākslas skolas 2. nodarbība, to vadīja stāstniece Līga Reitere no Ventspils. Stundas tēma – Valodas bagātība. Nodarbības notika pamatskolas un vidusskolas klasēs.

Lektore, stāstot par valodas dialektiem un izloksnēm, runājot tekstus tāmnieku dialektā, rosināja skolēnus atpazīt un vērtēt apvidvārdus nevis kā valodas piesārņotājus, bet kā valodas bagātību, domāt par šo vārdu nozīmi valodas intelekta pilnveidē. Tāpat lektore vērsa uzmanību uz zemtekstu, kas slēpjas tekstā, it īpaši veicinot domāt par tautasdziesmās ierakstīto latviskumu un vārda “valoda” nozīmi.

Klausoties lekciju, skolēni rakstiski atbildēja uz stundas sākumā uzdotajiem jautājumiem un noslēgumā pauda atziņu par dzirdēto, kā arī vērtēja vieslektores nozīmi mācību procesā.

Skolēni atzina, ka, klausoties lekciju, atrast pareizās atbildes nebija tik viegli, bet bija interesanti.

Latviešu valodas skolotāja Dagnija Feldhūne

Dalīties ar