Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Sveicam un lepojamies ar Valmieras novada bioloģijas olimpiādes laureātiem!!!

1.vietas ieguvējiem – Elīzu Ratnieci (10.klase)

                               Gundegu Gadovsku (12.klase)

2.vietas ieguvējiem – Kristiānu Šneideri (11.klase)

                               Mārci Kristapu Lemes (12.klase)

3.vietas ieguvējiem – Gustavu Stāvausi – Bērtiņu (10.klase)

                                Gustavu Stankeviču (11.klase)

Atzinības ieguvējiem – Martu Irbi (11.klase)

                                 Anci Rūtu Pomku (11.klase)

Paldies visiem dalībniekiem!

Novēlam veiksmi Gundegai Gadovskai Bioloģijas valsts 46.olimpiādē!!!

Dalīties ar