Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Sveicam un lepojamies ar Valmieras pilsētas un novadu 2.posma bioloģijas olimpiādes laureātiem!

1.vietas ieguvējiem – Luīzi Salnīti – 9.klašu grupā

Elzu Krauzi – 10.klašu grupā

Gvido Vintergolleru – 11.klašu grupā

Andželiku Gladkovu – 12.klašu grupā

2.vietas ieguvējiem – Paulu Ādamsoni, Rūdolfu Liboru (10.kl.)

3.vietas ieguvējiem – Rihardu Baiku (9.kl.); Artūru, Zeibotu, Anniju Karitoni (11.kl.)

Atzinības ieguvēju – Aneti Mālkalni (11.kl.).

Vēlam veiksmi Valsts bioloģijas olimpiādē 23. – 25.janvārī Luīzei Salnītei, Elzai Krauzei, Gvido Vintergolleram, Artūram Zeibotam un Andželikai Gladkovai!!!

Paldies visiem dalībniekiem par ieguldīto darbu un dalību novada olimpiādē!

Dalīties ar