Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Vai var mācīties 4 priekšmetus vienlaicīgi? Jā, protams!

Par to pārliecinājās 8.A klase, kura projektu nedēļā rādīja savu veikumu, prezentējot paveikto ģeogrāfijā, literatūrā, latviešu valodā un angļu valodā. Decembra beigās skolēni izvēlējās vienu no sērijas  “Brīnumzeme” grāmatām, kuru izlasot tika veikti dažādi uzdevumi minētajos mācību priekšmetos. Iepazīstoties ar konkrētas tautas pasakām, skolēniem bija jāgūst priekštats ne tikai par to, kādas ir šīs tautas pasakas, bet kā caur pasakām ieraudzīt šo tautu, tās ģeogrāfiju, floru, faunu, cilvēkus, viņu paradumus, valodu, tradīcijas. Tad svarīgākā informācija jāizvieto plakātā un jāprezentē citiem klases biedriem, spējot pavēstīt par grāmatu arī angliski. Darbi bija ļoti interesanti, un apgūstamās prasmes arī gana noderīgas, jo bija jālieto dažādas lasīšanas stratēģijas, informācijas meklēšana, datu apstrāde, iegūto materiālu analizēšana, kartogrāfiskās prasmes, tulkošana un, protams, arī noformēšanas un prezentēšanas prasmes.

Darbu veicot, pārliecinājāmies, ka, lasot pasakas, var gūt priekšstatu arī par kādas valsts ģeogrāfiju un tautu. Projektu darbi pārvērtās arī labās atzīmes četros mācību priekšmetos.

Sarmīte Rudzīte, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Dalīties ar