Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Valmieras Valsts ģimnāzijā darbs norit pēc apstiprinātā stundu saraksta

https://nra.lv/latvija/regionos/310528-valmieras-valsts-gimnazija-darbs-norit-pec-apstiprinata-stundu-saraksta.htm
Dalīties ar