Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Valsts ZPD lasījumos Lauris Ģirts Lācis ieguva II pakāpes diplomu

Skolēnu pētniecisko darbu prezentācijas notika 31. martā ZOOM platformā, kurā jaunieši demonstrēja savas zināšanas par savu pētījumu, demonstrējot sagatavotu plakātu.

11.a klases skolnieks Lauris Ģirts Lācis aizstāvēja zinātniskās pētniecības darbu “Kauguru pagasta māju “Buņķi” vēsture no 17. gadsimta līdz 19. gadsimta beigām”. Prezentācija noritēja pozitīvā gaisotnē, komisijas pārstāvji uzdeva pamatotus jautājumus. Lauris sniedza ļoti  izsmeļošas un jēgpilnas atbildes, parādot savu erudīciju vēstures notikumu izpratnē. Lepojamies ar Laura paveikto un sasniegto! Paldies arī skolotājām- Inetai Amoliņai,  Baibai Bikšei un Ingai Savickai!

Dalīties ar