Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Vēstures stunda Valmieras zonālajā valsts arhīvā

11. a klases skolēni vēstures stundā devās uz Valmieras zonālo valsts arhīvu. Tur mūs sagaidīja vecākā eksperte Māra Stabrovska. Arhīvā iepazināmies ar dokumentiem par 1949. gadu, kad Vaidavas pusē tika dibināti kolhozi. Tika izveidotas pieci nelielas saimniecības, kuras jau 1950. gadā tika apvienotas. Arhīvā bija iespējams iepazīties ar kolhoznieku iesniegumiem, biedru sarakstiem, sapulču protokoliem, algu sarakstiem un mājas grāmatām. Skolēni strādāja piecas mācību stundas. Papildus informāciju ir iespējams iegūt preses izdevumos, Valmieras muzejā var iepazīties ar kolhoznieku atmiņām un fotogrāfijām. Katra darba grupa raksta pētniecisko darbu.

Dalīties ar