Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

ZPD lasījumi

18. janvārī VVĢ notika skolēnu zinātniskās pētniecības darbu lasījumi. Tika aizstāvēti 18 darbi, kuru autori – 11.klašu skolēni. Klausītājos bija 10.klašu skolēni, kuriem sava izvēle par labu mācību priekšmetu olimpiādēm vai zinātniskajai pētniecībai vēl jāizdara. Ar interesi klausījāmies pētījumos par ugunsdzēsības sportu un karjeru, skolotāju apmierinātību ar dzīvi, ekonomisko izdevīgumu, izvēloties, kā veikt ceļu uz skolu, iepazinām labizjūtu un dzīvesspēku, pārliecinājāmies, ka dzīve bez stresa ir pielīdzināma nāvei, pētījām, kā senie latvieši aprakstīja attālumu, interesējamies par stereotipiem žurnālos, brīvā laika lietderīgumu, skatījāmies, kā mācību vielu atdzīvināt animācijā. Daudz jautājumu radīja pētījums par meiteņu vakcināciju pret dzemdes kakla vēzi, sapratām, ka jauniešu plaušu tilpums 21.gs. neatbilst normām, aizrāvāmies ar Valmieras neoficiālajiem urbanonīmie, un Mūrmuižas Tautas universitātes likteni, aizdomājāmies par dominējošo atmiņas veidu, ViA studiju programmu izvēli un filmas ‘’Nameja gredzens “ vēsturisko precizitāti.

Darbu autori –  Una Jēgere, Katrīna Dukāte, Dārta Cīrule, Grieta Pūce, Anete Dzene, Viktorija Lazdiņa, Ērika Leoke, Elizabete Elza Brīvule, Ieva Linda Ābola, Justīne Šube, Annija Anete Logina, Evelīna Elva Sirmā, Lūcija Mende, Paula Beatrise Bečere, Laura Ozoliņa, Linda Brante, Elizabete Veinberga, Antra Jansone.

Dalīties ar